Ota yhteyttä, katsotaan miten voimme olla avuksi.

Soita klikkaamalla numeroa

background fading image

Kiristyykö osinkoverotus? Osa 1.

26 toukokuun, 2020 | Aiheet: Osinkoverotuksen kiristys, Osinkoverotus, Verosuunnittelu

Osinkoverotuksen kiristämistä suunnitellaan jälleen. Karkeimmillaan yrittäjä saisi osinkoa puolet vähemmän ja maksaisi siitä tuplasti enemmän veroa kuin nyt. Miten tähän voi varautua?

Matalasti verotettavan osingon määrä pienemässä

Vihriälän työryhmä esittää raportissaan toimenpiteitä, joilla Suomen talous saataisiin toipumaan koronakriisistä. Yhdeksi keinoksi ehdotetaan listaamattomien yhtiöiden osinkoverotuksen kiristämistä.

Todennäköisesti veron kiristys toteutettaisiin niin, että matalasti verotettavaa osinkoa saisi jatkossa vain 4 % nettovarallisuudelle, kun nykyisin sitä saa 8 % nettovarallisuudelle. Samalla osingon veronalainen osuus nostettaisiin nykyisestä 25 %:sta jopa 40 %:iin.

Suunnitelma tarkoittaisi toteutuessaan karkeimmillaan sitä, että yrittäjä saisi osinkoa puolet vähemmän ja siitä pitäisi maksaa melkein tuplasti enemmän veroa kuin nyt.

Yrityksestä saatu tuotto ja valtion verokertymä uhkaa pientyä

Koska matalasti verotettujen osinkojen määrä siis jopa puolittuisi, on todennäköistä, että yrittäjä nostaa yrityksestään vain verotehokkaan osingon osuuden, eli puolet aiemmasta.

Näin ollen yrittäjän yhtiöstään saama tuotto heikkenee, eikä hän saa ottamalleen riskille riittävää korvausta.

Muutos saattaa heikentää myös valtion verokertymää, vaikka verotulojen kasvattaminen on koko uudistuksen lähtökohta. Jos yrittäjä nostaa puolet vähemmän osinkoja kuin nyt, maksettavan veron määräkin on tietysti pienempi.

Niinpä molemmat häviävät, sekä yrittäjä että valtio.

Muutos on teknisesti helppo ja siksi todennäköinen

Samanlaista veronkiristystä on esitetty aiemminkin. Esimerkiksi Valtiovarainministeriön työryhmä nosti osinkojen verotuksen kiristämisen esille raportissaan jo vuonna 2017. Tällöin osinkoverotusta ehdotettiin muutettavaksi ihan samalla tavoin kuin nyt.

Paine listaamattomista yhtiöistä saatavien verotulojen kiristämiseen tuntuu siis olevan kova ja se tulee esille toistuvasti. Kiristämiskeinoksi näyttää valikoituvan nettovarallisuuden tuottovaatimuksen alentaminen.

Miksi?  Koska tällainen uudistus olisi teknisesti kohtuullisen vaivaton toteuttaa. Siksi on mahdollista, että pääomatulo-osingon määrä lasketaan lähitulevaisuudessa jollakin alemmalla prosenttiyksiköllä kuin nykyisellä kahdeksalla.

Yritykset voivat varautua muutokseen kasvattamalla nettovarallisuuttaan

Muutokset aiheuttavat sen, että nettovarallisuuden merkitys yrityksissä kasvaa entisestään. Tästä syystä nyt on aika reagoida ja selvittää mahdollisuuksia kasvattaa yhtiön nettovarallisuutta. Lisäksi on järkevää kartoittaa erilaisia varjojenjakomalleja yhtiöistä.

Ennakoimalla ja suunnittelemalla yhtiön rakennetta ja kartoittamalla yhtiön omistajien kokonaisverorasitus nyt ja tulevaisuudessa, voidaan varautua tuleviin muutoksiin sekä optimoida osakkaan kokonaisverotusta.

Me kokeneet veroasiantuntijat, eli Sanna ja Vellu, tarjoamme sinulle rakentavia ja selkeitä ratkaisumalleja!

Varaa aika maksuttomaan kartoitukseen!

Palaa edelliselle sivulle