Ota yhteyttä, katsotaan miten voimme olla avuksi.

Soita klikkaamalla numeroa

Jääskeläisen perhe myi Hämeenlinnassa olevan sote-alan yrityksensä. Olimme apuna järjestelmässä yrityskauppaa.

Ammattilaisten neuvot olivat tarpeellisia alusta alkaen

Kun Jääskeläiset päättivät myydä yrityksensä, he pitivät alusta asti tärkeänä asiantuntija-avun hankkimista. – Toimme heti esille, että tarvitsemme juristin tai jonkun, joka auttaa meitä huomioimaan oikeat asiat, kertoo Pekka Jääskeläinen, joka on perustanut yrityksen aikanaan vaimonsa kanssa.

Pariskunnan pojat, Toni ja Timo Jääskeläinen tulivat myöhemmin mukaan yrityksen toimintaan ja omistajiksi. He ehtivät pyörittää toimintaa isänsä kanssa useita vuosia ja olivat siten mukana myös kauppaprosessissa.

Tarvitsimme apua yrityksen hinnoittelussa ja hintaneuvotteluissa sekä laki- ja sopimusteknisissä asioissa, kuvaa Toni Jääskeläinen.

Inhimillisyys ja vuorovaikutus bisneksen keskellä tärkeää

Vaikka yrityskaupat ovat tiukkaa bisnestä ja juridiikkaa, niihin liittyy valtava määrä tunteita. Pitkien kauppaprosessien aikana tunteet ehtivät vaihdella.

Veli-Matilla ja Sannalla on valtavat vuorovaikutustaidot. Arvostan sitä syvää inhimillisyyttä, mikä heidän toiminnassaan on, kuvaa Pekka Jääskeläinen.

Vaikka bisneksessä ei pitäisi olla tunteita, niin siinä nyt vaan on. Sen ymmärtäminen auttoi kaupassa ja siinä, että saimme mielestäni aivan loistavat kaupat syntymään, hän jatkaa.

Aikaa on vapautunut muuhun mielekkääseen toimintaan

Kun yrityksen myymisestä on kulunut tovi, olo on hyvä. – Kertaakaan en ole katunut, toteaa Toni Jääskeläinen. Myös Pekka kertoo olevansa huojentunut ja erittäin tyytyväinen.

Entisestä työstä on vapautunut aikaa muun muassa perheen yhteisen nahkaamon toiminnan kehittämiselle, johon nyt on ollut mahdollisuus panostaa.

Lisää yrityskaupoista.

Kokeile yritysarvolaskuriamme.

Lisää sukupolvenvaihdoksista.

Lisää verosuunnittelusta.

Hoitoalan yritys oli Susanna Packalénin elämäntyö. Sen vuoksi yritystä myydessään Susanna piti erityisen tärkeänä meiltä saamaansa henkistä tukea.

Otimme vastuun kaupan etenemisestä ja käytännön asioista

Jokaisen yrityksen myynnissä on omat mutkansa matkassa. Susanna kertoo kuitenkin yllättyneensä kauppaprosessin sujuvuudesta. – Kun soitin Vellulle ja Sannalle, homma lähti rullaamaan tosi helposti, askel kerrallaan, hän kertoo.

Vellu ja Sanna hoitivat käytännössä kaikki asiat, joten minä pääsin helpolla, hän jatkaa. Susannan hoidettavaksi jääneitä tehtäviä oli lopulta melko vähän. Hän kokosi muun muassa myyntikohteen tarkastuksessa tarvittavia yritystään koskevia tietoja ja asiakirjoja, mutta vastuuta kaupan toteutumisesta tai sen yksityiskohdista ei tarvinnut ottaa. – Vellu ja Sanna ottivat vastuun koko prosessista.

Neuvotteluissa myös myyntihintaa saatiin ylöspäin.

Henkinen tuki oli tärkeää

Kun yrittäjä myy yrityksensä, prosessiin liittyy paljon tunteita. Kun yrittäjän tajuntaan iskee, että hän on myymässä elämäntyötään, tarvitaan henkistä tukea. Myös Susannalle meiltä saatu henkinen ja tunnepuolen tuki oli erittäin tärkeää.

Hänen kokemuksensa on, että kaupan aikana oli jopa mukavaa. – He ovat niin positiivisia! Kun jotain tein niin sain aina positiivista palautetta ja kiitosta siitä, että olin hoitanut homman hienosti, Susanna kiittää.

”Yrityksen myyminen voi olla kivaa!”

Lisää yrityskaupoista

Kokeile yritysarvolaskuriamme

Lisää sukupolvenvaihdoksista

Lisää verosuunnittelusta

Yrityskauppaprosessin aikana myyjän ja ostajan intresseistä neuvotellaan ja niitä sovitellaan yhteen. Yritys hinnoitellaan molemmille sopivaksi ja yrityskaupan verotus suunnitellaan huolella.

Minkä arvoinen yritys on?

Tavallisesti yrityskaupan alkuvaiheessa myyjä ajattelee yrityksensä olevan todellista arvokkaampi. Yritykseen on vahva tunneside ja mielikuva saattaa olla, että yritys tuottaa erinomaisesti. On esimerkiksi yleistä, että yrittäjä on nostanut itselleen normaalia pienempää palkkaa ja yrityksen tuottavuus muuttuu, kun palkka oikaistaan yleiselle palkkatasolle.

Ostaja taas näkee tilanteen päinvastoin ja hänen mielestään yrityksen arvo on matalampi. Lisäksi ostaja pohtii usein, onko yritys liian vahvasti henkilöitynyt nykyiseen omistajaansa ja alkaako liiketoiminta sakata hänen jäädessä pois.

Toisaalta voi myös olla, ettei myyjä huomaa yrityksensä olevan ostajalle huomattavan arvokas. Luvut eivät suoraan kerro yrityksen todellista arvoa. Yrityksellä voi esimerkiksi olla ostajalle arvokas aineeton oikeus tai sopimus. Kaupalla ostaja saa ehkä kilpailijan pois markkinoilta tai ostokohteen toimipaikkojen sijainti on muuten kriittisen tärkeä.

Lopullinen arvonmääritys tehdäänkin monen eri näkökulman perusteella.

Aloita kaupan valmistelu jo ennen neuvotteluja

Olitpa sitten myymässä tai ostamassa, aloita yrityskaupan valmistelu ajoissa. Neuvonta kannattaa hankkia ammattilaiselta, joka huolehtii sinun edustasi. Kun aloitamme ajoissa, ehdimme myyjän kanssa laittamaan yhtiön myyntikuntoon, hinnoittelemaan sen, kartoittamaan parhaat ostajat ja suunnittelemaan kaupan verotuksen. Ostajan kanssa puolestaan jää aikaa mm. ostokohteiden, markkinatilanteen ja toimialan analysointiin sekä arvonmääritykseen ja rahoituksen suunnitteluun.

Salassapitosopimus turvaa molempia osapuolia

Yrityskaupassa molemmat osapuolet tarvitsevat ja saavat paljon tietoa toisesta. Hieman tietoja saa jo julkisista lähteistä, mutta se ei riitä. Nopeasti siirrytään tilanteeseen, jolloin ostaja tarvitsee myyjältä tarkempaa tietoa esimerkiksi kohteen luvuista, hinnoittelusta, sopimuksista ja henkilöstöstä.

Myyjän ei kannata antaa näitä tietoja oikopäätä. Toisaalta ostaja ei yleensä halua paljastaa esimerkiksi kaupan rahoitusta koskevia tietoja.

Tässä vaiheessa kannattaa ehdottomasti sopia salassapidosta puolin ja toisin. Kun osapuolten välillä on salassapitosopimus, molemmat voivat antaa tietoja turvallisemmin ja käydä kauppaan liittyviä keskusteluja luottamuksellisesti.

Osapuolten erilaiset intressit sovitellaan yhteen

Ostajan ja myyjän mielikuvat toisistaan ja kaupan kokonaisuudesta ovat useimmiten keskenään erilaiset. Ajatukset esimerkiksi kaupan aikataulusta, sen etenemisestä, arvonmäärityksestä ja kauppamallista poikkeavat toisistaan.

Myyjä saattaa pyrkiä antamaan liian positiivisen kuvan yrityksestä, eikä ostokohde lopulta vastaa ostajan muodostamaa mielikuvaa. Toisaalta ostaja voi esimerkiksi ehdottaa sellaista kaupan toteuttamis- tai maksutapaa, joka ei huomioi myyjän tarpeita. Lisäksi tunteet tuppaavat välillä käymään kuumana.

Kauppaprosessin aikana erilaiset intressit sovitellaan yhteen ja molemmat tekevät kompromisseja.

Älä sitoudu kohtuuttomiin kauppaehtoihin

Kaupan jälkeiset vastuut on tärkeä rajata kohtuullisiksi. Erityisesti isot ostajat saattavat pyrkiä vyöryttämään melkoisesti vastuuta itseään pienemmälle myyjälle. Kauppakirjan ja muiden ehtojen sopimusteksti pitää ymmärtää kunnolla, jotta ei huomaamattaan sitoudu kohtuuttomiin ehtoihin.

Olemme esimerkiksi avustaneet kaupassa, jossa kauppahintaan vaikuttava ehto oli piilotettu vaikeaselkoiseen tekstiin. Ellemme olisi huomanneet tätä ja neuvotelleet ehtoja uusiksi, myyjältä olisi jäänyt saamatta puolet koko kauppahinnasta.

Yrityskaupassa osapuolten intressit, odotukset, aikataulut, molemmille sopiva hinta ja muut kaupan ehdot on siis saatava soviteltua yhteen. Kahden toimijan välille tarvitaankin ammattilaisten neuvontaa, jonka avulla kauppa saadaan etenemään sopuisasti molempien osapuolten näkökulmat huomioiden.