Ota yhteyttä, katsotaan miten voimme olla avuksi.

Soita klikkaamalla numeroa

Oletko ajatellut, miten yrityksesi asiat hoidetaan, jos esimerkiksi sairastut niin, ettet pysty niistä itse huolehtimaan? Tai jos niin käy jollekin yhtiökumppaneistasi. Miten saatte tehtyä tärkeät päätökset, jos yksi onkin kykenemätön päättämään?

Valtuuta luotettava henkilö huolehtimaan puolestasi yrityksen asioista

Vakavan sairastumisen ja toimintakyvyn menettämisen varalle sinun kannattaa tehdä edunvalvontavaltuutus. Sillä valtuutat jonkun toisen henkilön huolehtimaan puolestasi yrityksen asioista. Jos siis esimerkiksi sairastut vakavasti, saat sairastaa rauhassa, eikä sinun tarvitse murehtia siitä, miten yritys pyörii.

Mieti kuitenkin tarkasti, kenet valtuutat. Valitse ihminen, joka todella osaa hoitaa ne asiat, joihin olet hänet valtuuttanut ja johon luotat. Ymmärrys yritystoiminnasta ei luonnollisesti ole pahitteeksi.

Valtuutettu toimii vain niissä asioissa, joihin olet hänet valtuuttanut

Voit itse päättää valtakirjan sisällön ja määritellä, mitkä asiat annat valtuutetun vastuulle. Voit eritellä tarkasti ja yksityiskohtaisesti, mistä asioista valtuutettu voi päättää. Tai sitten voit tehdä valtuutuksen väljempänä esimerkiksi niin, että valtuutettu voi hoitaa puolestasi kaikki yritykseesi liittyvät asiat. Voit antaa sisällöltään suppean tai hyvinkin laajan valtuutuksen, tai jotain niiden väliltä.

Niin tai näin, valtuutettu ei voi toimia sellaisissa asioissa, joihin et ole itse hänelle antanut lupaa.

Valtuutettu voi toimia vain, jos et itse oikeasti kykene

Valtuutettu ei voi toimia minkä tahansa syyn vuoksi. Valtuutus ei tule voimaan vain sinun poissaolosi vuoksi tai jos esimerkiksi muutat tai matkustat ulkomaille. Syyt, jolloin valtuutettu voi toimia, on lueteltu laissa ja niitä ovat

Näidenkin syiden pitää olla niin vakavia, että olet todella menettänyt kykysi huolehtia yrityksesi asioista. Pelkkä kuume tai urheiluvamma ei siihen riitä. Niinpä sinun ei tarvitse pelätä, että valtuutettu voisi toimia milloin ja miten tahansa tai pienestäkin syystä.

Valtuutus tulee voimaan vasta, kun viranomainen sen vahvistaa

Edunvalvontavaltuutus ei tule voimaan paperin allekirjoittamisen hetkellä. Valtuutettu voi toimia puolestasi vasta, kun tilanne tulee todeksi, eli silloin, jos todellakin menetät toimintakykysi, etkä pysty huolehtimaan yrityksen asioista itse. Yleensä tähän vaaditaan myös lääkärin todistus. Lisäksi valtuutus pitää vahvistaa digi- ja väestötietovirastossa.

Jos et menetä kykyäsi huolehtia asioistasi, edunvalvontavaltuutus ei koskaan tule voimaan.

Valtuutusta ei voi käyttää ennakkoon, eikä valtuutettu ei voi itse päättää, milloin alkaa huolehtia asioistasi.

Älä siis viivästytä edunvalvontavaltuutuksen tekemistä, sillä se on sinun ja yrityksesi etua turvaava varaventtiili oman toimintakykysi heikkenemisen varalle!

Huomaa, että edunvalvontavaltuutus on asiakirja, jonka pitää täyttää sille säädetyt tarkat muotovaatimukset. Siksi se kannattaa laatia lakimiehen kanssa.

Ole yhteydessä, tehdään valtuutus yhdessä!

Osinkoverotuksen kiristyssuunnitelmiin kannattaa varautua parantamalla yrityksen nettovarallisuutta.

Nettovarallisuutta kasvattamalla isommat osingot

Osakevaihto on yksi keino nettovarallisuuden parantamiseen ja verosuunnitteluun. Osakevaihdolla muokataan yrityksen rakenne konserniksi, jossa nykyisestä liiketoimintayhtiöstä tulee tytäryhtiö. Emoyhtiö voi olla joku jo olemassa olevista yhtiöistä tai se voidaan perustaa uutena.

Tavoitteena on saada emoyhtiön nettovarallisuus suuremmaksi. Yksinkertaistetusti tämä tapahtuu hyödyntämällä liiketoimintayhtiön verotuksellista arvoa.

Kun emoyhtiön nettovarallisuus kasvaa, voit nostaa enemmän osinkoja kuin olisit saanut liiketoimintayhtiöstäsi.

Konsernirakenteen hyödyt liiketoiminnalle

Yhtiörakenteen muokkaamisen tarkoituksena on paitsi nettovarallisuuden kasvattaminen ja verosuunnittelu, myös yrityksen liiketoimintariskien hajauttaminen ja esimerkiksi henkilöstön sitouttaminen.

Erilaiset liiketoiminnat, kuten vaikkapa kuljetus ja vuokraus, hajautetaan erillisiin yhtiöihin, jolloin yhden yhtiön liiketoiminnan riski ei haittaa toista yhtiötä. Tällöin avainhenkilöt voidaan helpommin sitouttaa kehittämään vain tiettyä liiketoiminnan osa-aluetta.

Tavallista on myös yhtiöiden voittovarojen keskittäminen emoyhtiöön, jolloin se pystyy rahoittamaan konsernin muita liiketoimintoja. Lisäksi yhtiörakenteen muokkaamisella voidaan valmistella yrityksen tai sen tietyn osan myymistä.

Nettovarallisuutta voi kasvattaa monin eri tavoin

Nettovarallisuutta voidaan toki vahvistaa myös muilla keinoilla kuin osakevaihdolla, kuten tekemällä yhtiöön sijoituksia tai tarkistamalla, että yhtiön omaisuuserien arvot ovat verotuksellisesti tehokkaat.

Yritys voi esimerkiksi omistaa toisen yrityksen osakkeita, joiden arvo kirjanpidossa on matala. Jos omistettu yritys on kuitenkin tuottoisa ja sillä on vahva oma pääoma, sen arvo voidaan hyödyntää niin, että omistavan yhtiön nettovarallisuus kasvaa. Myös kiinteistöjen arvot ovat usein kirjanpidossa matalat, mutta niiden verotusarvot ovat korkeampia. Verotuksessa voidaan hyödyntää tätä korkeampaa vertailuarvoa.

Paras keino nettovarallisuuden kasvattamiseksi ja verotuksen suunnittelemiseksi valitaan yrityksesi tilanteen mukaan.

Millaiset yritykset osakevaihdosta hyötyvät?

Osakevaihto sopii

Verosuunnittelun ja nettovarallisuuden kasvattamisen keinoja on siis monia ja siitä on hyötyä erilaisissa tilanteissa oleville yrityksille.

Varaa aika maksuttomaan kartoitukseen niin suunnitellaan sinun ja yhtiösi verotus kuntoon!

Me kokeneet veroasiantuntijat, eli Sanna ja Vellu, tarjoamme sinulle selkeitä ja rakentavia ratkaisuja!

Jääskeläisen perhe myi Hämeenlinnassa olevan sote-alan yrityksensä. Olimme apuna järjestelmässä yrityskauppaa.

Ammattilaisten neuvot olivat tarpeellisia alusta alkaen

Kun Jääskeläiset päättivät myydä yrityksensä, he pitivät alusta asti tärkeänä asiantuntija-avun hankkimista. – Toimme heti esille, että tarvitsemme juristin tai jonkun, joka auttaa meitä huomioimaan oikeat asiat, kertoo Pekka Jääskeläinen, joka on perustanut yrityksen aikanaan vaimonsa kanssa.

Pariskunnan pojat, Toni ja Timo Jääskeläinen tulivat myöhemmin mukaan yrityksen toimintaan ja omistajiksi. He ehtivät pyörittää toimintaa isänsä kanssa useita vuosia ja olivat siten mukana myös kauppaprosessissa.

Tarvitsimme apua yrityksen hinnoittelussa ja hintaneuvotteluissa sekä laki- ja sopimusteknisissä asioissa, kuvaa Toni Jääskeläinen.

Inhimillisyys ja vuorovaikutus bisneksen keskellä tärkeää

Vaikka yrityskaupat ovat tiukkaa bisnestä ja juridiikkaa, niihin liittyy valtava määrä tunteita. Pitkien kauppaprosessien aikana tunteet ehtivät vaihdella.

Veli-Matilla ja Sannalla on valtavat vuorovaikutustaidot. Arvostan sitä syvää inhimillisyyttä, mikä heidän toiminnassaan on, kuvaa Pekka Jääskeläinen.

Vaikka bisneksessä ei pitäisi olla tunteita, niin siinä nyt vaan on. Sen ymmärtäminen auttoi kaupassa ja siinä, että saimme mielestäni aivan loistavat kaupat syntymään, hän jatkaa.

Aikaa on vapautunut muuhun mielekkääseen toimintaan

Kun yrityksen myymisestä on kulunut tovi, olo on hyvä. – Kertaakaan en ole katunut, toteaa Toni Jääskeläinen. Myös Pekka kertoo olevansa huojentunut ja erittäin tyytyväinen.

Entisestä työstä on vapautunut aikaa muun muassa perheen yhteisen nahkaamon toiminnan kehittämiselle, johon nyt on ollut mahdollisuus panostaa.

Lisää yrityskaupoista.

Kokeile yritysarvolaskuriamme.

Lisää sukupolvenvaihdoksista.

Lisää verosuunnittelusta.

Hyvin toteutetussa yrityksen sukupolvenvaihdoksessa veroja ei tarvitse maksaa juuri lainkaan. Näin verokustannus ei muodostu esteeksi yrityksen siirtämiselle ja liiketoiminnan jatkamiselle. Myös mahdollisen kauppahinnan maksuun osapuolet voivat sopia edulliset maksu- ja lainaehdot.

Vanhemman verojen minimointi

Vanhemman verotuksen suunnittelua varten tulee tietää, haluaako hän sukupolvenvaihdoksen yhteydessä rahaa itselleen vai ei.

Lapsen verojen minimointi

Jotta lapsen veroja voidaan minimoida, seuraavien ehtojen pitää täyttyä:

Lahjaluontoinen kauppa alentaa kauppahintaa

Jos sukupolvenvaihdos toteutetaan kaupalla, käytetään usein lahjaluontoista kauppaa. Tällöin kauppahinta tai muu vastike on enintään 75 % yrityksen käyvästä hinnasta. Jos kauppahintana käytetään yli 50 %:a yrityksen käyvästä arvosta, lahjavero pystytään huojentamaan täysin. Näistä syistä yhtiön arvon määrittäminen sukupolvenvaihdoksen yhteydessä on tärkeää.

Lahjaluontoinen kauppa ei tarkoita täysin vapaata alennusmyyntiä, vaan perustuu tuloverolaissa sekä perintö- ja lahjaverolaissa oleviin tarkkoihin sukupolvenvaihdoshuojennusta koskeviin säännöksiin. Jos sukupolvenvaihdoshuojennuksiin ei huomaa vedota tai niiden tulkintaa ei tunne kunnolla, verohyöty jää pahimmillaan saamatta.

Oikein toteutetussa lahjaluontoisessa kaupassa kumpikaan ei maksa veroja

Jotta vanhemman ei tarvitse maksaa veroja lahjaluontoisessa kaupassa

Myös lapsen osalta lahjaluontoinen kauppa on verotuksellisesti edullinen, koska lahjan osuus ns. huojennetaan. Suomeksi, lapsen ei tarvitse maksaa lahjaveroa.

Kauppahinnan maksuehdot voidaan sopia edullisiksi

Vaikka lapsen ei tarvitse maksaa lahjaveroa, kauppahinta tulee tietenkin maksaa normaalisti. Vanhempi ja lapsi voivat kuitenkin sopia maksusta haluamallaan tavalla. Kauppahintaa ei ole pakko maksaa heti, eikä velaksi jäävälle kauppahinnalle välttämättä tarvitse sopia korkoa.

Tavallisesti kauppahintaa lyhennetään tulevien vuosien aikana yhtiöstä saaduilla osinkotuloilla. Tällöin lapsen ei tarvitse marssia ensimmäisenä pankkiin hakemaan lainaa.

Sukupolvenvaihdos on siis tarkkaa hommaa, mutta oikein toteutettuna verohyöty ja säästö on suuri. Mikä tärkeintä, yritystoiminnan jatkuminen on mahdollista.

Verosuunnittelun avulla saadaan yrittäjälle edullisemmin rahaa ulos yhtiöstä. Verosuunnittelun keinoja on monenlaisia ja yrityksen tilanne määrittää niiden valitsemista. Katso videolta vinkkejä laillisiin verosuunnittelun keinoihin.