Ota yhteyttä, katsotaan miten voimme olla avuksi.

Soita klikkaamalla numeroa

Jääskeläisen perhe myi Hämeenlinnassa olevan sote-alan yrityksensä. Olimme apuna järjestelmässä yrityskauppaa.

Ammattilaisten neuvot olivat tarpeellisia alusta alkaen

Kun Jääskeläiset päättivät myydä yrityksensä, he pitivät alusta asti tärkeänä asiantuntija-avun hankkimista. – Toimme heti esille, että tarvitsemme juristin tai jonkun, joka auttaa meitä huomioimaan oikeat asiat, kertoo Pekka Jääskeläinen, joka on perustanut yrityksen aikanaan vaimonsa kanssa.

Pariskunnan pojat, Toni ja Timo Jääskeläinen tulivat myöhemmin mukaan yrityksen toimintaan ja omistajiksi. He ehtivät pyörittää toimintaa isänsä kanssa useita vuosia ja olivat siten mukana myös kauppaprosessissa.

Tarvitsimme apua yrityksen hinnoittelussa ja hintaneuvotteluissa sekä laki- ja sopimusteknisissä asioissa, kuvaa Toni Jääskeläinen.

Inhimillisyys ja vuorovaikutus bisneksen keskellä tärkeää

Vaikka yrityskaupat ovat tiukkaa bisnestä ja juridiikkaa, niihin liittyy valtava määrä tunteita. Pitkien kauppaprosessien aikana tunteet ehtivät vaihdella.

Veli-Matilla ja Sannalla on valtavat vuorovaikutustaidot. Arvostan sitä syvää inhimillisyyttä, mikä heidän toiminnassaan on, kuvaa Pekka Jääskeläinen.

Vaikka bisneksessä ei pitäisi olla tunteita, niin siinä nyt vaan on. Sen ymmärtäminen auttoi kaupassa ja siinä, että saimme mielestäni aivan loistavat kaupat syntymään, hän jatkaa.

Aikaa on vapautunut muuhun mielekkääseen toimintaan

Kun yrityksen myymisestä on kulunut tovi, olo on hyvä. – Kertaakaan en ole katunut, toteaa Toni Jääskeläinen. Myös Pekka kertoo olevansa huojentunut ja erittäin tyytyväinen.

Entisestä työstä on vapautunut aikaa muun muassa perheen yhteisen nahkaamon toiminnan kehittämiselle, johon nyt on ollut mahdollisuus panostaa.

Lisää yrityskaupoista.

Kokeile yritysarvolaskuriamme.

Lisää sukupolvenvaihdoksista.

Lisää verosuunnittelusta.

Milloin on oikea hetki myydä yritys? Onko yritys sellaisessa kunnossa, että se kiinnostaa ostajaa? Yrityksen myyntikuntoon saattaminen on prosessi, jossa yritykseen tehdään joko pieni pintaremontti tai suurempi peruskorjaus. Perusasiat laitetaan kuntoon, jotta ostaja kiinnostuu ja yrityksen myyminen onnistuu. Toimenpiteillä parannetaan liiketoiminnan kannattavuutta ja tehokkuutta ja näin helpotetaan kaupan toteutumista.

1. Aloita ajoissa

Yrityksen myyntikuntoon laittaminen voi tapahtua ennen kuin yksikään ostaja on ilmoittanut ostohalustaan tai vasta sitten, kun potentiaalinen ostaja on jo löytynyt. Ihannetilanteessa myyntikuntoa aletaan hioa jo vähintään pari vuotta ennen suunniteltua yrityskauppaa. Näin helpotetaan ja nopeutetaan kaupan toteutumista sekä saadaan parempi myyntihinta. Jos toimenpiteitä päästään tekemään tarpeeksi ajoissa, myös omistajan ja yrityksen verotus saadaan optimoitua.

2. Yritysrakenne kuntoon

Tyypillisesti yritykseen on kertynyt omaisuutta, jota ostaja ei halua ostaa: sijoituksia, asuntoja, veneitä, puukkoja, puntareita ja putkenpätkiä. Nämä eivät liity varsinaiseen liiketoimintaan, mutta niillä voi olla arvoa nykyiselle omistajalle. Ennen yrityskauppaa tällainen omaisuus siivotaan yhtiön taseesta pois vaikkapa myymällä tai toteuttamalla yritysjärjestely. Esimerkiksi jakautumisella saadaan eriytettyä myytäväksi tarkoitettu liiketoiminta ja siihen liittyvä omaisuus omaan yhtiöönsä ja muu omaisuus toiseen.

3. Talous kuntoon

Yksinkertaisimmillaan yrityksen taloutta laitetaan kuntoon karsimalla yrityksestä kulut, jotka eivät liity sen liiketoimintaan. Ostaja ei tarvitse turhia sopimuksia eikä palveluita kuten esimerkiksi myyjän henkilökohtaisia eläkevakuutuksia. Parhaaseen lopputulokseen päästään, jos yrityksen taloutta ja sen kannattavuutta kehitetään laajemmin ja pidemmän ajan kuluessa. Tällöin pureudutaan yrityksen toiminnan ytimeen ja selvitetään, miten kannattavuutta voidaan kehittää. Talouden kehittämisessä tarkastellaan ja parannetaan muun muassa

Hyötynä on yksinkertaisesti se, että kun kannattavuus ja kassavirta kehittyvät, kohoaa samaa tahtia myös kauppahinta. Myös ostaja arvostaa hyvää kassavirtaa.

4. Dokumentaatio kuntoon

Usein eniten organisointia ja päivitystä kaipaa yrityksen paperidokumentaatio, kuten

Ennen yrityksen myymistä varmistetaan, että kaikki liiketoiminnassa tarvittavat asiakirjat ovat olemassa, juridisesti oikeassa muodossa ja tallennettuina. Jos niitä ei ole, ne hankitaan ja tehdään, tai jos ne ovat puutteellisia, ne päivitetään. Ilman ajantasaista dokumentaatiota yrityksen myyminen vaikeutuu huomattavasti. Myös ostajan ja myyjän vastuut jäävät epäselviksi. Huonoimmillaan puutteellinen dokumentaatio voi johtaa siihen, että myyjä joutuu palauttamaan osan kauppasummasta, jos väitettyä dokumenttia ei yrityskaupan jälkeen löydykään. Toisaalta hyvin tehty dokumentaatio helpottaa ostopäätöksen tekemistä ja yrityksen siirtämistä ostajalle.

Jos siis suunnittelet myyväsi yrityksesi joskus tulevaisuudessa, aloita myyntikunnon hiominen ajoissa. Jos taas olet jo saanut ostotarjouksia tai aloittanut kauppaneuvottelut, on vielä aikaa laittaa kuntoon kriittisimmät asiat. Näin varmistetaan kaupan onnistuminen ja paras mahdollinen myyntihinta.

Katso lisää yrityskaupoista https://2point.fi/palvelut/yrityskaupat-ja-jarjestelyt/

Kokeile yritysarvolaskuria https://2point.fi/yritysarvolaskuri/