Ota yhteyttä, katsotaan miten voimme olla avuksi.

Soita klikkaamalla numeroa

Oletko ajatellut, miten yrityksesi asiat hoidetaan, jos esimerkiksi sairastut niin, ettet pysty niistä itse huolehtimaan? Tai jos niin käy jollekin yhtiökumppaneistasi. Miten saatte tehtyä tärkeät päätökset, jos yksi onkin kykenemätön päättämään?

Valtuuta luotettava henkilö huolehtimaan puolestasi yrityksen asioista

Vakavan sairastumisen ja toimintakyvyn menettämisen varalle sinun kannattaa tehdä edunvalvontavaltuutus. Sillä valtuutat jonkun toisen henkilön huolehtimaan puolestasi yrityksen asioista. Jos siis esimerkiksi sairastut vakavasti, saat sairastaa rauhassa, eikä sinun tarvitse murehtia siitä, miten yritys pyörii.

Mieti kuitenkin tarkasti, kenet valtuutat. Valitse ihminen, joka todella osaa hoitaa ne asiat, joihin olet hänet valtuuttanut ja johon luotat. Ymmärrys yritystoiminnasta ei luonnollisesti ole pahitteeksi.

Valtuutettu toimii vain niissä asioissa, joihin olet hänet valtuuttanut

Voit itse päättää valtakirjan sisällön ja määritellä, mitkä asiat annat valtuutetun vastuulle. Voit eritellä tarkasti ja yksityiskohtaisesti, mistä asioista valtuutettu voi päättää. Tai sitten voit tehdä valtuutuksen väljempänä esimerkiksi niin, että valtuutettu voi hoitaa puolestasi kaikki yritykseesi liittyvät asiat. Voit antaa sisällöltään suppean tai hyvinkin laajan valtuutuksen, tai jotain niiden väliltä.

Niin tai näin, valtuutettu ei voi toimia sellaisissa asioissa, joihin et ole itse hänelle antanut lupaa.

Valtuutettu voi toimia vain, jos et itse oikeasti kykene

Valtuutettu ei voi toimia minkä tahansa syyn vuoksi. Valtuutus ei tule voimaan vain sinun poissaolosi vuoksi tai jos esimerkiksi muutat tai matkustat ulkomaille. Syyt, jolloin valtuutettu voi toimia, on lueteltu laissa ja niitä ovat

Näidenkin syiden pitää olla niin vakavia, että olet todella menettänyt kykysi huolehtia yrityksesi asioista. Pelkkä kuume tai urheiluvamma ei siihen riitä. Niinpä sinun ei tarvitse pelätä, että valtuutettu voisi toimia milloin ja miten tahansa tai pienestäkin syystä.

Valtuutus tulee voimaan vasta, kun viranomainen sen vahvistaa

Edunvalvontavaltuutus ei tule voimaan paperin allekirjoittamisen hetkellä. Valtuutettu voi toimia puolestasi vasta, kun tilanne tulee todeksi, eli silloin, jos todellakin menetät toimintakykysi, etkä pysty huolehtimaan yrityksen asioista itse. Yleensä tähän vaaditaan myös lääkärin todistus. Lisäksi valtuutus pitää vahvistaa digi- ja väestötietovirastossa.

Jos et menetä kykyäsi huolehtia asioistasi, edunvalvontavaltuutus ei koskaan tule voimaan.

Valtuutusta ei voi käyttää ennakkoon, eikä valtuutettu ei voi itse päättää, milloin alkaa huolehtia asioistasi.

Älä siis viivästytä edunvalvontavaltuutuksen tekemistä, sillä se on sinun ja yrityksesi etua turvaava varaventtiili oman toimintakykysi heikkenemisen varalle!

Huomaa, että edunvalvontavaltuutus on asiakirja, jonka pitää täyttää sille säädetyt tarkat muotovaatimukset. Siksi se kannattaa laatia lakimiehen kanssa.

Ole yhteydessä, tehdään valtuutus yhdessä!

Osinkoverotuksen kiristämistä suunnitellaan jälleen. Karkeimmillaan yrittäjä saisi osinkoa puolet vähemmän ja maksaisi siitä tuplasti enemmän veroa kuin nyt. Miten tähän voi varautua?

Matalasti verotettavan osingon määrä pienemässä

Vihriälän työryhmä esittää raportissaan toimenpiteitä, joilla Suomen talous saataisiin toipumaan koronakriisistä. Yhdeksi keinoksi ehdotetaan listaamattomien yhtiöiden osinkoverotuksen kiristämistä.

Todennäköisesti veron kiristys toteutettaisiin niin, että matalasti verotettavaa osinkoa saisi jatkossa vain 4 % nettovarallisuudelle, kun nykyisin sitä saa 8 % nettovarallisuudelle. Samalla osingon veronalainen osuus nostettaisiin nykyisestä 25 %:sta jopa 40 %:iin.

Suunnitelma tarkoittaisi toteutuessaan karkeimmillaan sitä, että yrittäjä saisi osinkoa puolet vähemmän ja siitä pitäisi maksaa melkein tuplasti enemmän veroa kuin nyt.

Yrityksestä saatu tuotto ja valtion verokertymä uhkaa pientyä

Koska matalasti verotettujen osinkojen määrä siis jopa puolittuisi, on todennäköistä, että yrittäjä nostaa yrityksestään vain verotehokkaan osingon osuuden, eli puolet aiemmasta.

Näin ollen yrittäjän yhtiöstään saama tuotto heikkenee, eikä hän saa ottamalleen riskille riittävää korvausta.

Muutos saattaa heikentää myös valtion verokertymää, vaikka verotulojen kasvattaminen on koko uudistuksen lähtökohta. Jos yrittäjä nostaa puolet vähemmän osinkoja kuin nyt, maksettavan veron määräkin on tietysti pienempi.

Niinpä molemmat häviävät, sekä yrittäjä että valtio.

Muutos on teknisesti helppo ja siksi todennäköinen

Samanlaista veronkiristystä on esitetty aiemminkin. Esimerkiksi Valtiovarainministeriön työryhmä nosti osinkojen verotuksen kiristämisen esille raportissaan jo vuonna 2017. Tällöin osinkoverotusta ehdotettiin muutettavaksi ihan samalla tavoin kuin nyt.

Paine listaamattomista yhtiöistä saatavien verotulojen kiristämiseen tuntuu siis olevan kova ja se tulee esille toistuvasti. Kiristämiskeinoksi näyttää valikoituvan nettovarallisuuden tuottovaatimuksen alentaminen.

Miksi?  Koska tällainen uudistus olisi teknisesti kohtuullisen vaivaton toteuttaa. Siksi on mahdollista, että pääomatulo-osingon määrä lasketaan lähitulevaisuudessa jollakin alemmalla prosenttiyksiköllä kuin nykyisellä kahdeksalla.

Yritykset voivat varautua muutokseen kasvattamalla nettovarallisuuttaan

Muutokset aiheuttavat sen, että nettovarallisuuden merkitys yrityksissä kasvaa entisestään. Tästä syystä nyt on aika reagoida ja selvittää mahdollisuuksia kasvattaa yhtiön nettovarallisuutta. Lisäksi on järkevää kartoittaa erilaisia varjojenjakomalleja yhtiöistä.

Ennakoimalla ja suunnittelemalla yhtiön rakennetta ja kartoittamalla yhtiön omistajien kokonaisverorasitus nyt ja tulevaisuudessa, voidaan varautua tuleviin muutoksiin sekä optimoida osakkaan kokonaisverotusta.

Me kokeneet veroasiantuntijat, eli Sanna ja Vellu, tarjoamme sinulle rakentavia ja selkeitä ratkaisumalleja!

Varaa aika maksuttomaan kartoitukseen!

Verosuunnittelun avulla saadaan yrittäjälle edullisemmin rahaa ulos yhtiöstä. Verosuunnittelun keinoja on monenlaisia ja yrityksen tilanne määrittää niiden valitsemista. Katso videolta vinkkejä laillisiin verosuunnittelun keinoihin.

Yrityskauppaprosessin aikana myyjän ja ostajan intresseistä neuvotellaan ja niitä sovitellaan yhteen. Yritys hinnoitellaan molemmille sopivaksi ja yrityskaupan verotus suunnitellaan huolella.

Minkä arvoinen yritys on?

Tavallisesti yrityskaupan alkuvaiheessa myyjä ajattelee yrityksensä olevan todellista arvokkaampi. Yritykseen on vahva tunneside ja mielikuva saattaa olla, että yritys tuottaa erinomaisesti. On esimerkiksi yleistä, että yrittäjä on nostanut itselleen normaalia pienempää palkkaa ja yrityksen tuottavuus muuttuu, kun palkka oikaistaan yleiselle palkkatasolle.

Ostaja taas näkee tilanteen päinvastoin ja hänen mielestään yrityksen arvo on matalampi. Lisäksi ostaja pohtii usein, onko yritys liian vahvasti henkilöitynyt nykyiseen omistajaansa ja alkaako liiketoiminta sakata hänen jäädessä pois.

Toisaalta voi myös olla, ettei myyjä huomaa yrityksensä olevan ostajalle huomattavan arvokas. Luvut eivät suoraan kerro yrityksen todellista arvoa. Yrityksellä voi esimerkiksi olla ostajalle arvokas aineeton oikeus tai sopimus. Kaupalla ostaja saa ehkä kilpailijan pois markkinoilta tai ostokohteen toimipaikkojen sijainti on muuten kriittisen tärkeä.

Lopullinen arvonmääritys tehdäänkin monen eri näkökulman perusteella.

Aloita kaupan valmistelu jo ennen neuvotteluja

Olitpa sitten myymässä tai ostamassa, aloita yrityskaupan valmistelu ajoissa. Neuvonta kannattaa hankkia ammattilaiselta, joka huolehtii sinun edustasi. Kun aloitamme ajoissa, ehdimme myyjän kanssa laittamaan yhtiön myyntikuntoon, hinnoittelemaan sen, kartoittamaan parhaat ostajat ja suunnittelemaan kaupan verotuksen. Ostajan kanssa puolestaan jää aikaa mm. ostokohteiden, markkinatilanteen ja toimialan analysointiin sekä arvonmääritykseen ja rahoituksen suunnitteluun.

Salassapitosopimus turvaa molempia osapuolia

Yrityskaupassa molemmat osapuolet tarvitsevat ja saavat paljon tietoa toisesta. Hieman tietoja saa jo julkisista lähteistä, mutta se ei riitä. Nopeasti siirrytään tilanteeseen, jolloin ostaja tarvitsee myyjältä tarkempaa tietoa esimerkiksi kohteen luvuista, hinnoittelusta, sopimuksista ja henkilöstöstä.

Myyjän ei kannata antaa näitä tietoja oikopäätä. Toisaalta ostaja ei yleensä halua paljastaa esimerkiksi kaupan rahoitusta koskevia tietoja.

Tässä vaiheessa kannattaa ehdottomasti sopia salassapidosta puolin ja toisin. Kun osapuolten välillä on salassapitosopimus, molemmat voivat antaa tietoja turvallisemmin ja käydä kauppaan liittyviä keskusteluja luottamuksellisesti.

Osapuolten erilaiset intressit sovitellaan yhteen

Ostajan ja myyjän mielikuvat toisistaan ja kaupan kokonaisuudesta ovat useimmiten keskenään erilaiset. Ajatukset esimerkiksi kaupan aikataulusta, sen etenemisestä, arvonmäärityksestä ja kauppamallista poikkeavat toisistaan.

Myyjä saattaa pyrkiä antamaan liian positiivisen kuvan yrityksestä, eikä ostokohde lopulta vastaa ostajan muodostamaa mielikuvaa. Toisaalta ostaja voi esimerkiksi ehdottaa sellaista kaupan toteuttamis- tai maksutapaa, joka ei huomioi myyjän tarpeita. Lisäksi tunteet tuppaavat välillä käymään kuumana.

Kauppaprosessin aikana erilaiset intressit sovitellaan yhteen ja molemmat tekevät kompromisseja.

Älä sitoudu kohtuuttomiin kauppaehtoihin

Kaupan jälkeiset vastuut on tärkeä rajata kohtuullisiksi. Erityisesti isot ostajat saattavat pyrkiä vyöryttämään melkoisesti vastuuta itseään pienemmälle myyjälle. Kauppakirjan ja muiden ehtojen sopimusteksti pitää ymmärtää kunnolla, jotta ei huomaamattaan sitoudu kohtuuttomiin ehtoihin.

Olemme esimerkiksi avustaneet kaupassa, jossa kauppahintaan vaikuttava ehto oli piilotettu vaikeaselkoiseen tekstiin. Ellemme olisi huomanneet tätä ja neuvotelleet ehtoja uusiksi, myyjältä olisi jäänyt saamatta puolet koko kauppahinnasta.

Yrityskaupassa osapuolten intressit, odotukset, aikataulut, molemmille sopiva hinta ja muut kaupan ehdot on siis saatava soviteltua yhteen. Kahden toimijan välille tarvitaankin ammattilaisten neuvontaa, jonka avulla kauppa saadaan etenemään sopuisasti molempien osapuolten näkökulmat huomioiden.