Ota yhteyttä, katsotaan miten voimme olla avuksi.

Soita klikkaamalla numeroa

Oletko ajatellut, miten yrityksesi asiat hoidetaan, jos esimerkiksi sairastut niin, ettet pysty niistä itse huolehtimaan? Tai jos niin käy jollekin yhtiökumppaneistasi. Miten saatte tehtyä tärkeät päätökset, jos yksi onkin kykenemätön päättämään?

Valtuuta luotettava henkilö huolehtimaan puolestasi yrityksen asioista

Vakavan sairastumisen ja toimintakyvyn menettämisen varalle sinun kannattaa tehdä edunvalvontavaltuutus. Sillä valtuutat jonkun toisen henkilön huolehtimaan puolestasi yrityksen asioista. Jos siis esimerkiksi sairastut vakavasti, saat sairastaa rauhassa, eikä sinun tarvitse murehtia siitä, miten yritys pyörii.

Mieti kuitenkin tarkasti, kenet valtuutat. Valitse ihminen, joka todella osaa hoitaa ne asiat, joihin olet hänet valtuuttanut ja johon luotat. Ymmärrys yritystoiminnasta ei luonnollisesti ole pahitteeksi.

Valtuutettu toimii vain niissä asioissa, joihin olet hänet valtuuttanut

Voit itse päättää valtakirjan sisällön ja määritellä, mitkä asiat annat valtuutetun vastuulle. Voit eritellä tarkasti ja yksityiskohtaisesti, mistä asioista valtuutettu voi päättää. Tai sitten voit tehdä valtuutuksen väljempänä esimerkiksi niin, että valtuutettu voi hoitaa puolestasi kaikki yritykseesi liittyvät asiat. Voit antaa sisällöltään suppean tai hyvinkin laajan valtuutuksen, tai jotain niiden väliltä.

Niin tai näin, valtuutettu ei voi toimia sellaisissa asioissa, joihin et ole itse hänelle antanut lupaa.

Valtuutettu voi toimia vain, jos et itse oikeasti kykene

Valtuutettu ei voi toimia minkä tahansa syyn vuoksi. Valtuutus ei tule voimaan vain sinun poissaolosi vuoksi tai jos esimerkiksi muutat tai matkustat ulkomaille. Syyt, jolloin valtuutettu voi toimia, on lueteltu laissa ja niitä ovat

Näidenkin syiden pitää olla niin vakavia, että olet todella menettänyt kykysi huolehtia yrityksesi asioista. Pelkkä kuume tai urheiluvamma ei siihen riitä. Niinpä sinun ei tarvitse pelätä, että valtuutettu voisi toimia milloin ja miten tahansa tai pienestäkin syystä.

Valtuutus tulee voimaan vasta, kun viranomainen sen vahvistaa

Edunvalvontavaltuutus ei tule voimaan paperin allekirjoittamisen hetkellä. Valtuutettu voi toimia puolestasi vasta, kun tilanne tulee todeksi, eli silloin, jos todellakin menetät toimintakykysi, etkä pysty huolehtimaan yrityksen asioista itse. Yleensä tähän vaaditaan myös lääkärin todistus. Lisäksi valtuutus pitää vahvistaa digi- ja väestötietovirastossa.

Jos et menetä kykyäsi huolehtia asioistasi, edunvalvontavaltuutus ei koskaan tule voimaan.

Valtuutusta ei voi käyttää ennakkoon, eikä valtuutettu ei voi itse päättää, milloin alkaa huolehtia asioistasi.

Älä siis viivästytä edunvalvontavaltuutuksen tekemistä, sillä se on sinun ja yrityksesi etua turvaava varaventtiili oman toimintakykysi heikkenemisen varalle!

Huomaa, että edunvalvontavaltuutus on asiakirja, jonka pitää täyttää sille säädetyt tarkat muotovaatimukset. Siksi se kannattaa laatia lakimiehen kanssa.

Ole yhteydessä, tehdään valtuutus yhdessä!

Osinkoverotuksen kiristyssuunnitelmiin kannattaa varautua parantamalla yrityksen nettovarallisuutta.

Nettovarallisuutta kasvattamalla isommat osingot

Osakevaihto on yksi keino nettovarallisuuden parantamiseen ja verosuunnitteluun. Osakevaihdolla muokataan yrityksen rakenne konserniksi, jossa nykyisestä liiketoimintayhtiöstä tulee tytäryhtiö. Emoyhtiö voi olla joku jo olemassa olevista yhtiöistä tai se voidaan perustaa uutena.

Tavoitteena on saada emoyhtiön nettovarallisuus suuremmaksi. Yksinkertaistetusti tämä tapahtuu hyödyntämällä liiketoimintayhtiön verotuksellista arvoa.

Kun emoyhtiön nettovarallisuus kasvaa, voit nostaa enemmän osinkoja kuin olisit saanut liiketoimintayhtiöstäsi.

Konsernirakenteen hyödyt liiketoiminnalle

Yhtiörakenteen muokkaamisen tarkoituksena on paitsi nettovarallisuuden kasvattaminen ja verosuunnittelu, myös yrityksen liiketoimintariskien hajauttaminen ja esimerkiksi henkilöstön sitouttaminen.

Erilaiset liiketoiminnat, kuten vaikkapa kuljetus ja vuokraus, hajautetaan erillisiin yhtiöihin, jolloin yhden yhtiön liiketoiminnan riski ei haittaa toista yhtiötä. Tällöin avainhenkilöt voidaan helpommin sitouttaa kehittämään vain tiettyä liiketoiminnan osa-aluetta.

Tavallista on myös yhtiöiden voittovarojen keskittäminen emoyhtiöön, jolloin se pystyy rahoittamaan konsernin muita liiketoimintoja. Lisäksi yhtiörakenteen muokkaamisella voidaan valmistella yrityksen tai sen tietyn osan myymistä.

Nettovarallisuutta voi kasvattaa monin eri tavoin

Nettovarallisuutta voidaan toki vahvistaa myös muilla keinoilla kuin osakevaihdolla, kuten tekemällä yhtiöön sijoituksia tai tarkistamalla, että yhtiön omaisuuserien arvot ovat verotuksellisesti tehokkaat.

Yritys voi esimerkiksi omistaa toisen yrityksen osakkeita, joiden arvo kirjanpidossa on matala. Jos omistettu yritys on kuitenkin tuottoisa ja sillä on vahva oma pääoma, sen arvo voidaan hyödyntää niin, että omistavan yhtiön nettovarallisuus kasvaa. Myös kiinteistöjen arvot ovat usein kirjanpidossa matalat, mutta niiden verotusarvot ovat korkeampia. Verotuksessa voidaan hyödyntää tätä korkeampaa vertailuarvoa.

Paras keino nettovarallisuuden kasvattamiseksi ja verotuksen suunnittelemiseksi valitaan yrityksesi tilanteen mukaan.

Millaiset yritykset osakevaihdosta hyötyvät?

Osakevaihto sopii

Verosuunnittelun ja nettovarallisuuden kasvattamisen keinoja on siis monia ja siitä on hyötyä erilaisissa tilanteissa oleville yrityksille.

Varaa aika maksuttomaan kartoitukseen niin suunnitellaan sinun ja yhtiösi verotus kuntoon!

Me kokeneet veroasiantuntijat, eli Sanna ja Vellu, tarjoamme sinulle selkeitä ja rakentavia ratkaisuja!

Osinkoverotuksen kiristämistä suunnitellaan jälleen. Karkeimmillaan yrittäjä saisi osinkoa puolet vähemmän ja maksaisi siitä tuplasti enemmän veroa kuin nyt. Miten tähän voi varautua?

Matalasti verotettavan osingon määrä pienemässä

Vihriälän työryhmä esittää raportissaan toimenpiteitä, joilla Suomen talous saataisiin toipumaan koronakriisistä. Yhdeksi keinoksi ehdotetaan listaamattomien yhtiöiden osinkoverotuksen kiristämistä.

Todennäköisesti veron kiristys toteutettaisiin niin, että matalasti verotettavaa osinkoa saisi jatkossa vain 4 % nettovarallisuudelle, kun nykyisin sitä saa 8 % nettovarallisuudelle. Samalla osingon veronalainen osuus nostettaisiin nykyisestä 25 %:sta jopa 40 %:iin.

Suunnitelma tarkoittaisi toteutuessaan karkeimmillaan sitä, että yrittäjä saisi osinkoa puolet vähemmän ja siitä pitäisi maksaa melkein tuplasti enemmän veroa kuin nyt.

Yrityksestä saatu tuotto ja valtion verokertymä uhkaa pientyä

Koska matalasti verotettujen osinkojen määrä siis jopa puolittuisi, on todennäköistä, että yrittäjä nostaa yrityksestään vain verotehokkaan osingon osuuden, eli puolet aiemmasta.

Näin ollen yrittäjän yhtiöstään saama tuotto heikkenee, eikä hän saa ottamalleen riskille riittävää korvausta.

Muutos saattaa heikentää myös valtion verokertymää, vaikka verotulojen kasvattaminen on koko uudistuksen lähtökohta. Jos yrittäjä nostaa puolet vähemmän osinkoja kuin nyt, maksettavan veron määräkin on tietysti pienempi.

Niinpä molemmat häviävät, sekä yrittäjä että valtio.

Muutos on teknisesti helppo ja siksi todennäköinen

Samanlaista veronkiristystä on esitetty aiemminkin. Esimerkiksi Valtiovarainministeriön työryhmä nosti osinkojen verotuksen kiristämisen esille raportissaan jo vuonna 2017. Tällöin osinkoverotusta ehdotettiin muutettavaksi ihan samalla tavoin kuin nyt.

Paine listaamattomista yhtiöistä saatavien verotulojen kiristämiseen tuntuu siis olevan kova ja se tulee esille toistuvasti. Kiristämiskeinoksi näyttää valikoituvan nettovarallisuuden tuottovaatimuksen alentaminen.

Miksi?  Koska tällainen uudistus olisi teknisesti kohtuullisen vaivaton toteuttaa. Siksi on mahdollista, että pääomatulo-osingon määrä lasketaan lähitulevaisuudessa jollakin alemmalla prosenttiyksiköllä kuin nykyisellä kahdeksalla.

Yritykset voivat varautua muutokseen kasvattamalla nettovarallisuuttaan

Muutokset aiheuttavat sen, että nettovarallisuuden merkitys yrityksissä kasvaa entisestään. Tästä syystä nyt on aika reagoida ja selvittää mahdollisuuksia kasvattaa yhtiön nettovarallisuutta. Lisäksi on järkevää kartoittaa erilaisia varjojenjakomalleja yhtiöistä.

Ennakoimalla ja suunnittelemalla yhtiön rakennetta ja kartoittamalla yhtiön omistajien kokonaisverorasitus nyt ja tulevaisuudessa, voidaan varautua tuleviin muutoksiin sekä optimoida osakkaan kokonaisverotusta.

Me kokeneet veroasiantuntijat, eli Sanna ja Vellu, tarjoamme sinulle rakentavia ja selkeitä ratkaisumalleja!

Varaa aika maksuttomaan kartoitukseen!

Hoitoalan yritys oli Susanna Packalénin elämäntyö. Sen vuoksi yritystä myydessään Susanna piti erityisen tärkeänä meiltä saamaansa henkistä tukea.

Otimme vastuun kaupan etenemisestä ja käytännön asioista

Jokaisen yrityksen myynnissä on omat mutkansa matkassa. Susanna kertoo kuitenkin yllättyneensä kauppaprosessin sujuvuudesta. – Kun soitin Vellulle ja Sannalle, homma lähti rullaamaan tosi helposti, askel kerrallaan, hän kertoo.

Vellu ja Sanna hoitivat käytännössä kaikki asiat, joten minä pääsin helpolla, hän jatkaa. Susannan hoidettavaksi jääneitä tehtäviä oli lopulta melko vähän. Hän kokosi muun muassa myyntikohteen tarkastuksessa tarvittavia yritystään koskevia tietoja ja asiakirjoja, mutta vastuuta kaupan toteutumisesta tai sen yksityiskohdista ei tarvinnut ottaa. – Vellu ja Sanna ottivat vastuun koko prosessista.

Neuvotteluissa myös myyntihintaa saatiin ylöspäin.

Henkinen tuki oli tärkeää

Kun yrittäjä myy yrityksensä, prosessiin liittyy paljon tunteita. Kun yrittäjän tajuntaan iskee, että hän on myymässä elämäntyötään, tarvitaan henkistä tukea. Myös Susannalle meiltä saatu henkinen ja tunnepuolen tuki oli erittäin tärkeää.

Hänen kokemuksensa on, että kaupan aikana oli jopa mukavaa. – He ovat niin positiivisia! Kun jotain tein niin sain aina positiivista palautetta ja kiitosta siitä, että olin hoitanut homman hienosti, Susanna kiittää.

”Yrityksen myyminen voi olla kivaa!”

Lisää yrityskaupoista

Kokeile yritysarvolaskuriamme

Lisää sukupolvenvaihdoksista

Lisää verosuunnittelusta

Hyvin toteutetussa yrityksen sukupolvenvaihdoksessa veroja ei tarvitse maksaa juuri lainkaan. Näin verokustannus ei muodostu esteeksi yrityksen siirtämiselle ja liiketoiminnan jatkamiselle. Myös mahdollisen kauppahinnan maksuun osapuolet voivat sopia edulliset maksu- ja lainaehdot.

Vanhemman verojen minimointi

Vanhemman verotuksen suunnittelua varten tulee tietää, haluaako hän sukupolvenvaihdoksen yhteydessä rahaa itselleen vai ei.

Lapsen verojen minimointi

Jotta lapsen veroja voidaan minimoida, seuraavien ehtojen pitää täyttyä:

Lahjaluontoinen kauppa alentaa kauppahintaa

Jos sukupolvenvaihdos toteutetaan kaupalla, käytetään usein lahjaluontoista kauppaa. Tällöin kauppahinta tai muu vastike on enintään 75 % yrityksen käyvästä hinnasta. Jos kauppahintana käytetään yli 50 %:a yrityksen käyvästä arvosta, lahjavero pystytään huojentamaan täysin. Näistä syistä yhtiön arvon määrittäminen sukupolvenvaihdoksen yhteydessä on tärkeää.

Lahjaluontoinen kauppa ei tarkoita täysin vapaata alennusmyyntiä, vaan perustuu tuloverolaissa sekä perintö- ja lahjaverolaissa oleviin tarkkoihin sukupolvenvaihdoshuojennusta koskeviin säännöksiin. Jos sukupolvenvaihdoshuojennuksiin ei huomaa vedota tai niiden tulkintaa ei tunne kunnolla, verohyöty jää pahimmillaan saamatta.

Oikein toteutetussa lahjaluontoisessa kaupassa kumpikaan ei maksa veroja

Jotta vanhemman ei tarvitse maksaa veroja lahjaluontoisessa kaupassa

Myös lapsen osalta lahjaluontoinen kauppa on verotuksellisesti edullinen, koska lahjan osuus ns. huojennetaan. Suomeksi, lapsen ei tarvitse maksaa lahjaveroa.

Kauppahinnan maksuehdot voidaan sopia edullisiksi

Vaikka lapsen ei tarvitse maksaa lahjaveroa, kauppahinta tulee tietenkin maksaa normaalisti. Vanhempi ja lapsi voivat kuitenkin sopia maksusta haluamallaan tavalla. Kauppahintaa ei ole pakko maksaa heti, eikä velaksi jäävälle kauppahinnalle välttämättä tarvitse sopia korkoa.

Tavallisesti kauppahintaa lyhennetään tulevien vuosien aikana yhtiöstä saaduilla osinkotuloilla. Tällöin lapsen ei tarvitse marssia ensimmäisenä pankkiin hakemaan lainaa.

Sukupolvenvaihdos on siis tarkkaa hommaa, mutta oikein toteutettuna verohyöty ja säästö on suuri. Mikä tärkeintä, yritystoiminnan jatkuminen on mahdollista.

Verosuunnittelun avulla saadaan yrittäjälle edullisemmin rahaa ulos yhtiöstä. Verosuunnittelun keinoja on monenlaisia ja yrityksen tilanne määrittää niiden valitsemista. Katso videolta vinkkejä laillisiin verosuunnittelun keinoihin.