Ota yhteyttä, katsotaan miten voimme olla avuksi.

Soita klikkaamalla numeroa

Osinkoverotuksen kiristyssuunnitelmiin kannattaa varautua parantamalla yrityksen nettovarallisuutta.

Nettovarallisuutta kasvattamalla isommat osingot

Osakevaihto on yksi keino nettovarallisuuden parantamiseen ja verosuunnitteluun. Osakevaihdolla muokataan yrityksen rakenne konserniksi, jossa nykyisestä liiketoimintayhtiöstä tulee tytäryhtiö. Emoyhtiö voi olla joku jo olemassa olevista yhtiöistä tai se voidaan perustaa uutena.

Tavoitteena on saada emoyhtiön nettovarallisuus suuremmaksi. Yksinkertaistetusti tämä tapahtuu hyödyntämällä liiketoimintayhtiön verotuksellista arvoa.

Kun emoyhtiön nettovarallisuus kasvaa, voit nostaa enemmän osinkoja kuin olisit saanut liiketoimintayhtiöstäsi.

Konsernirakenteen hyödyt liiketoiminnalle

Yhtiörakenteen muokkaamisen tarkoituksena on paitsi nettovarallisuuden kasvattaminen ja verosuunnittelu, myös yrityksen liiketoimintariskien hajauttaminen ja esimerkiksi henkilöstön sitouttaminen.

Erilaiset liiketoiminnat, kuten vaikkapa kuljetus ja vuokraus, hajautetaan erillisiin yhtiöihin, jolloin yhden yhtiön liiketoiminnan riski ei haittaa toista yhtiötä. Tällöin avainhenkilöt voidaan helpommin sitouttaa kehittämään vain tiettyä liiketoiminnan osa-aluetta.

Tavallista on myös yhtiöiden voittovarojen keskittäminen emoyhtiöön, jolloin se pystyy rahoittamaan konsernin muita liiketoimintoja. Lisäksi yhtiörakenteen muokkaamisella voidaan valmistella yrityksen tai sen tietyn osan myymistä.

Nettovarallisuutta voi kasvattaa monin eri tavoin

Nettovarallisuutta voidaan toki vahvistaa myös muilla keinoilla kuin osakevaihdolla, kuten tekemällä yhtiöön sijoituksia tai tarkistamalla, että yhtiön omaisuuserien arvot ovat verotuksellisesti tehokkaat.

Yritys voi esimerkiksi omistaa toisen yrityksen osakkeita, joiden arvo kirjanpidossa on matala. Jos omistettu yritys on kuitenkin tuottoisa ja sillä on vahva oma pääoma, sen arvo voidaan hyödyntää niin, että omistavan yhtiön nettovarallisuus kasvaa. Myös kiinteistöjen arvot ovat usein kirjanpidossa matalat, mutta niiden verotusarvot ovat korkeampia. Verotuksessa voidaan hyödyntää tätä korkeampaa vertailuarvoa.

Paras keino nettovarallisuuden kasvattamiseksi ja verotuksen suunnittelemiseksi valitaan yrityksesi tilanteen mukaan.

Millaiset yritykset osakevaihdosta hyötyvät?

Osakevaihto sopii

Verosuunnittelun ja nettovarallisuuden kasvattamisen keinoja on siis monia ja siitä on hyötyä erilaisissa tilanteissa oleville yrityksille.

Varaa aika maksuttomaan kartoitukseen niin suunnitellaan sinun ja yhtiösi verotus kuntoon!

Me kokeneet veroasiantuntijat, eli Sanna ja Vellu, tarjoamme sinulle selkeitä ja rakentavia ratkaisuja!

Osinkoverotuksen kiristämistä suunnitellaan jälleen. Karkeimmillaan yrittäjä saisi osinkoa puolet vähemmän ja maksaisi siitä tuplasti enemmän veroa kuin nyt. Miten tähän voi varautua?

Matalasti verotettavan osingon määrä pienemässä

Vihriälän työryhmä esittää raportissaan toimenpiteitä, joilla Suomen talous saataisiin toipumaan koronakriisistä. Yhdeksi keinoksi ehdotetaan listaamattomien yhtiöiden osinkoverotuksen kiristämistä.

Todennäköisesti veron kiristys toteutettaisiin niin, että matalasti verotettavaa osinkoa saisi jatkossa vain 4 % nettovarallisuudelle, kun nykyisin sitä saa 8 % nettovarallisuudelle. Samalla osingon veronalainen osuus nostettaisiin nykyisestä 25 %:sta jopa 40 %:iin.

Suunnitelma tarkoittaisi toteutuessaan karkeimmillaan sitä, että yrittäjä saisi osinkoa puolet vähemmän ja siitä pitäisi maksaa melkein tuplasti enemmän veroa kuin nyt.

Yrityksestä saatu tuotto ja valtion verokertymä uhkaa pientyä

Koska matalasti verotettujen osinkojen määrä siis jopa puolittuisi, on todennäköistä, että yrittäjä nostaa yrityksestään vain verotehokkaan osingon osuuden, eli puolet aiemmasta.

Näin ollen yrittäjän yhtiöstään saama tuotto heikkenee, eikä hän saa ottamalleen riskille riittävää korvausta.

Muutos saattaa heikentää myös valtion verokertymää, vaikka verotulojen kasvattaminen on koko uudistuksen lähtökohta. Jos yrittäjä nostaa puolet vähemmän osinkoja kuin nyt, maksettavan veron määräkin on tietysti pienempi.

Niinpä molemmat häviävät, sekä yrittäjä että valtio.

Muutos on teknisesti helppo ja siksi todennäköinen

Samanlaista veronkiristystä on esitetty aiemminkin. Esimerkiksi Valtiovarainministeriön työryhmä nosti osinkojen verotuksen kiristämisen esille raportissaan jo vuonna 2017. Tällöin osinkoverotusta ehdotettiin muutettavaksi ihan samalla tavoin kuin nyt.

Paine listaamattomista yhtiöistä saatavien verotulojen kiristämiseen tuntuu siis olevan kova ja se tulee esille toistuvasti. Kiristämiskeinoksi näyttää valikoituvan nettovarallisuuden tuottovaatimuksen alentaminen.

Miksi?  Koska tällainen uudistus olisi teknisesti kohtuullisen vaivaton toteuttaa. Siksi on mahdollista, että pääomatulo-osingon määrä lasketaan lähitulevaisuudessa jollakin alemmalla prosenttiyksiköllä kuin nykyisellä kahdeksalla.

Yritykset voivat varautua muutokseen kasvattamalla nettovarallisuuttaan

Muutokset aiheuttavat sen, että nettovarallisuuden merkitys yrityksissä kasvaa entisestään. Tästä syystä nyt on aika reagoida ja selvittää mahdollisuuksia kasvattaa yhtiön nettovarallisuutta. Lisäksi on järkevää kartoittaa erilaisia varjojenjakomalleja yhtiöistä.

Ennakoimalla ja suunnittelemalla yhtiön rakennetta ja kartoittamalla yhtiön omistajien kokonaisverorasitus nyt ja tulevaisuudessa, voidaan varautua tuleviin muutoksiin sekä optimoida osakkaan kokonaisverotusta.

Me kokeneet veroasiantuntijat, eli Sanna ja Vellu, tarjoamme sinulle rakentavia ja selkeitä ratkaisumalleja!

Varaa aika maksuttomaan kartoitukseen!