Ota yhteyttä, katsotaan miten voimme olla avuksi.

Soita klikkaamalla numeroa

Hyvin toteutetussa yrityksen sukupolvenvaihdoksessa veroja ei tarvitse maksaa juuri lainkaan. Näin verokustannus ei muodostu esteeksi yrityksen siirtämiselle ja liiketoiminnan jatkamiselle. Myös mahdollisen kauppahinnan maksuun osapuolet voivat sopia edulliset maksu- ja lainaehdot.

Vanhemman verojen minimointi

Vanhemman verotuksen suunnittelua varten tulee tietää, haluaako hän sukupolvenvaihdoksen yhteydessä rahaa itselleen vai ei.

Lapsen verojen minimointi

Jotta lapsen veroja voidaan minimoida, seuraavien ehtojen pitää täyttyä:

Lahjaluontoinen kauppa alentaa kauppahintaa

Jos sukupolvenvaihdos toteutetaan kaupalla, käytetään usein lahjaluontoista kauppaa. Tällöin kauppahinta tai muu vastike on enintään 75 % yrityksen käyvästä hinnasta. Jos kauppahintana käytetään yli 50 %:a yrityksen käyvästä arvosta, lahjavero pystytään huojentamaan täysin. Näistä syistä yhtiön arvon määrittäminen sukupolvenvaihdoksen yhteydessä on tärkeää.

Lahjaluontoinen kauppa ei tarkoita täysin vapaata alennusmyyntiä, vaan perustuu tuloverolaissa sekä perintö- ja lahjaverolaissa oleviin tarkkoihin sukupolvenvaihdoshuojennusta koskeviin säännöksiin. Jos sukupolvenvaihdoshuojennuksiin ei huomaa vedota tai niiden tulkintaa ei tunne kunnolla, verohyöty jää pahimmillaan saamatta.

Oikein toteutetussa lahjaluontoisessa kaupassa kumpikaan ei maksa veroja

Jotta vanhemman ei tarvitse maksaa veroja lahjaluontoisessa kaupassa

Myös lapsen osalta lahjaluontoinen kauppa on verotuksellisesti edullinen, koska lahjan osuus ns. huojennetaan. Suomeksi, lapsen ei tarvitse maksaa lahjaveroa.

Kauppahinnan maksuehdot voidaan sopia edullisiksi

Vaikka lapsen ei tarvitse maksaa lahjaveroa, kauppahinta tulee tietenkin maksaa normaalisti. Vanhempi ja lapsi voivat kuitenkin sopia maksusta haluamallaan tavalla. Kauppahintaa ei ole pakko maksaa heti, eikä velaksi jäävälle kauppahinnalle välttämättä tarvitse sopia korkoa.

Tavallisesti kauppahintaa lyhennetään tulevien vuosien aikana yhtiöstä saaduilla osinkotuloilla. Tällöin lapsen ei tarvitse marssia ensimmäisenä pankkiin hakemaan lainaa.

Sukupolvenvaihdos on siis tarkkaa hommaa, mutta oikein toteutettuna verohyöty ja säästö on suuri. Mikä tärkeintä, yritystoiminnan jatkuminen on mahdollista.