Ota yhteyttä, katsotaan miten voimme olla avuksi.

Soita klikkaamalla numeroa

background fading image

Talouden johto.

Tehdään bisneksestäsi kannattavampi ja tuottavampi. Keinoja tähän on monia ja niiden valinta riippuu yrityksesi tilanteesta.

Mitä palveluun kuuluu?

Talouden johto –palvelu koostuu yrityksesi tarpeen mukaan talousjohtajasta, controllerista ja juristista. Tarkempi sisältö rakennetaan yhdessä, ja palvelun sisältö ja määrä joustavat yrityksesi tilanteen ja tarpeen mukaan.

Talousjohtaja

Katsoo yrityksen bisneksen ja talouden kokonaiskuvaa sekä johtaa sitä. Pohtii esimerkiksi, mistä hankitaan rahoitusta investointeihin ja miten päivittäisessä toiminnassa olevaa kassaa on järkevä käyttää.

Controller

Tuottaa informaatiota euroista yhtiön sisäpuolelta. Jalostaa sen ymmärrettävään muotoon päätöksentekoa varten. Laskee ja pohtii esimerkiksi kannattavuuksia ja yhtiön kulurakennetta, tuottaa säännöllisesti selkeät raportit yrityksesi johdolle.

Juristi

Astuu kuvaan tarvittaessa, kun suunniteltuja toimenpiteitä aletaan toteuttaa. Varmentaa talousjohtajan työtä, huolehtii toimenpiteiden lainmukaisuudesta, pitää yrityksesi puolia juridisissa kysymyksissä ja laatii sopimukset.

Palvelun hyödyt

Riskien hallinta

Autamme esimerkiksi liiketoimintojen ja yritysrakenteen jalostamisessa. Usean erilaisen liiketoiminnan harjoittaminen samassa yhtiössä ei ole aina järkevää. Liiketoiminnan hajauttaminen useampaan yhtiöön pienentää riskejä, turvaa nykytilannetta ja helpottaa bisneksen kehittämistä tuottavammaksi.

Yhtiö myyntikuntoon

Talouden johto -palvelua voidaan käyttää valmistelevana palveluna ennen yrityskauppaa. Tällöin kehitämme liiketoiminnan kannattavuutta ja siivoamme rönsyt pois, jotta yrityksestäsi saadaan houkutteleva ostokohde.

Tietoa yrityksesi taloudesta suomeksi

Tuotamme selkeää ja säännöllistä informaatiota yhtiösi ja sen liiketoiminnan tilasta. Lisäksi esimerkiksi seuraamme yrityksessäsi tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia, teemme kannattavuuslaskelmia ja toimimme johdon päätöksenteon tukena.